CORONA VOORWAARDEN

Deze voorwaarden gelden gedurende de verplichte sluiting van de bnb door de regering.

Valt uw verblijf binnen de periode van verplichte sluiting van de regering, waardoor uw verblijf geannuleerd moet worden, dan kan je je verblijf omboeken naar een latere datum.

Enkele afspraken bij het omboeken.

1/ Via onze kalender op www.deboskouter.be/reserveren
kunnen jullie de beschikbaarheid zien voor de komende maanden.
Gezien de vele annulaties wijzigt dit vaak; dus ga geregeld eens
kijken of er een periode vrijgekomen is waarin je zou willen
boeken.

2/ Boek je nieuwe verblijf via de schermen.

3/ Hetgeen jullie betaald hebben voor jullie geannuleerde vakantie kan je besteden om de nieuwe boeking te betalen.

4/ Kies voor “overschrijving” als online betaalmethode. Dan kan je
je boeking afronden zonder betaling.

5/ Indien de nieuwe boeking duurder is (gezien hoogseizoen of
langer verblijf bv), dan sturen we je een betaallink voor het
restbedrag.

6/ De gewijzigde (nieuwe) omboeking kan niet meer opnieuw gewijzigd
worden. Annuleer je later deze nieuwe boeking, dan gelden de
gangbare annulatievoorwaarden en zal er geen terugbetaling zijn,
noch een tegoedbon.

Voorbeeld: je had op 14/4 een verblijf geboekt en boekt deze om
naar december 2020. Je kan je boeking in december nadien dus niet
meer wijzigen naar november.

8/ Omboekingen moeten plaatsvinden binnen het jaar van het
oorspronkelijke verblijf en in een zelfde type seizoen (bv laagseizoen omboeken naar laagseizoen).

ALGEMENE VOORWAARDEN BED & BREAKFAST “De Boskouter” te Simoenstraat 9, 9506 Smeerebbe Vloerzegem.

Wij heten u van harte welkom in Bed & Breakfast “De Boskouter” en wij verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze Algemene Voorwaarden.

 1. Algemeen
 • Andy Verpaelst is eigenaar en De Boskouter van Bed & Breakfast “De Boskouter”. De eigenaar kan zich laten vervangen door een derde.
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van Bed & Breakfast “De Boskouter”, gevestigd te Simoenstraat 9, Smeerebbe Vloerzegem.
 • Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.
 • Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gebruikers.
 • Huurders moeten  minimaal 18 jaar te zijn.
 • De Boskouter is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers.
 • Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in Bed & Breakfast “De Boskouter” zijn voor rekening van de gebruikers.
 • Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de eigenaar dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar.
 • Gasten dienen instructies van de De Boskouter op te volgen.
 • De Boskouter kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot bed & Breakfast “De Boskouter” ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
 • De administratie van de De Boskouter is bepalend zonder meningsverschil, tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen. Bij alle afwijking die niet opgenomen zijn in deze voorwaarden beslist de eigenaar.
 • Gasten van Bed & Breakfast “De Boskouter” dienen zich te houden aan het onderstaande Huishoudelijk Reglement.
 1. Reservering en bevestiging

De huurovereenkomst kan (mits plaats beschikbaar) enkel schriftelijk aangegaan worden of een verzoek aangedaan via het webformulier “online reserveren” op de website: deboskouter.be
Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt Bed & Breakfast “De Boskouter” een definitieve bevestiging per e-mail. Daarna is de reservering definitief voor beide partijen.
Op de website wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden.

De beschikbaarheid kunt u eveneens nagaan op deze website.

 1. Betaling
 • De verblijfskosten in Bed & Breakfast “De Boskouter” dienen binnen 24u na de reservatie voldaan te worden. Zoniet vervalt de reservatie. De eigenaar kan in overleg met de huurder van deze voorwaarden afwijken.
 • De tarieven zijn terug te vinden op de website.
 1. Annulering / Niet verschijnen

Indien u niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden zodat wij daarvoor de vrijgevallen Bed & Breakfast reservering alsnog aan derden kunnen aanbieden.

Er is evenwel geen terugbetaling mogelijk de huurgelden.

 1. Contactgegevens

Andy Verpaelst
Simoenstraat 9
9506 Smeerebbe Vloerzegem
BTW 0830628816
GSM 0498 501164

 1. Aankomst en vertrek
 • Bij aankomst dient u zich te melden bij de eigenaar.
 • Ter legimitatie zal u gevraagd worden om uw paspoort of identiteitsbewijs te tonen.
 • Op de dag van aankomst kan u vanaf 15uur de Bed & Breakfast gebruiken.
 • Op de dag van vertrek dient de Bed & Breakfast uiterlijk om 11:00 uur vrij te zijn.
 • Alleen in overleg kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden.
 1. Ontbijt

Het ontbijt wordt geserveerd tussen 07:30 uur en 10:00 uur. Bij aanvang van het verblijf zal een uur afgesproken worden wanneer het ontbijt gebracht mag worden. Ontbijten gebeurt in uw eigen kamer.

 1. Uw verblijf
 • Geluidsoverlast, met name tussen 22:00 uur en 07:00 uur en zondag de gehele dag, dient te worden voorkomen.
 • Gebruik door derden van de Bed & Breakfast is niet toegestaan.
 • Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de De Boskouter en zonder bijbetaling overnachten in de accommodatie.
 • Gebruik maken van de wellness faciliteiten steeds in overleg met de eigenaar van De Boskouter.
 1. Sauna, hottub en zwembad

Zwemmen in het zwembad, gebruik van de sauna en de hottub is geheel op risico van de klant. De Boskouter is niet verantwoordelijk voor ongevallen, van welke aard ook. Kinderen moeten steeds vergezeld zijn van een volwassene in het zwembad, of tenminste onder toezicht van een volwassene.

Het zwembad is 1m50 diep en daarom niet geschikt voor mensen, met inbegrip van kinderen, die niet kunnen zwemmen.

Check altijd de staat van de installatie van het zwembad, hottub en sauna. Stelt u gebreken vast die uw veiligheid in gevaar zouden kunnen brengen, of twijfelt u aan de veilige staat van de installatie, meld dit dan meteen en ga niet in het zwembad, hottub of sauna.

Kinderen zijn niet toegelaten in de sauna en hottub.

De klant die deze voorwaarden ondertekent, is onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade en schulden die voortvloeien uit deze overeenkomst, ongeacht of deze voortspruiten uit eigen fout of fout van derden waarvoor hij verantwoordelijk is.

De klant is verplicht minstens één badlaken en één paar slippers per persoon te gebruiken in de sauna en rondom het zwembad en hottub. Deze kunnen bij De Boskouter gebruikt worden of meegebracht worden door de klant zelf.

Gebreken worden direct gemeld aan De Boskouter.

De klant heeft de verplichting de ruimte terug te geven in de staat waarin zij zich bevond bij de aanvang van de huur, met uitzondering van de omstandigheden die het gevolg zijn van het normaal gebruik van de faciliteiten.

Het wordt de klant uitdrukkelijk verboden te roken in de sauna, of elektrische apparaten te gebruiken buiten de gastenkamer.
Vuilnis moet in de daartoe bestemde plaatsen gedeponeerd worden.
De niet-naleving hiervan geeft De Boskouter het recht om een schadevergoeding van 50,00 euro in rekening te brengen.

De klant is verplicht één badlaken te gebruiken in de sauna, te douchen na gebruik van sauna alvorens het zwembad te gebruiken, droog in de relaxzetels te rusten, hygiëne te respecteren,  aangifte te doen van elke aangerichte schade en deze schade te vergoeden.

Het is tevens verboden te duiken in het zwembad en hottub.

Geen dieren toegelaten in het zwembad, sauna en hottub.

 1. Diefstal, aansprakelijkheid, …De Boskouter behoudt zich het recht voor om de gast(en) die tekenen van dronkenschap of ongepast gedrag vertonen, of de veiligheid of de gezondheid van zichzelf of anderen in het gevaar brengen, de toegang tot het terrein van De Boskouter te ontzeggen.

Bij weerspannigheid of diefstal wordt onmiddellijk de politie verwittigd.

De Boskouter is niet aansprakelijk voor ongevallen, schade die het gevolg is van verlies van voorwerpen of enige andere schade, met uitzondering van de schade die veroorzaakt is door gebreken in de installaties van De Boskouter.

De eigenaar van De Boskouter heeft steeds het recht om elke ruimte te betreden tijdens het verblijf (dreigend) gevaar, zelfs indien de klant hier niet mee instemt.

Het is verboden zonder akkoord van De Boskouter om de weide te betreden en tussen de dieren te lopen. Dieren niet voederen zonder overleg.

 1. Veiligheid en milieu
 • Voertuigen dienen te worden geparkeerd op de aangewezen parkeerplaatsen.
 • De accommodatie dient schoon en netjes te worden gehouden en te worden verlaten.
 • Afval dient te worden gescheiden en in her daarvoor bestemde vuilnisbakje te worden gedeponeerd.
 • De EHBO doos en kleine blusmiddelen bevinden zich in de gastenkamer.
 • De aanwezigheid van verdachte personen zijn onmiddellijk te melder bij de De Boskouter.
 • Huisdieren zijn toegestaan. Schade, veroorzaakt door huisdieren, is ten laste van de huurder.
 • Roken op de kamer en open vuur is niet toegestaan vanwege de brandveiligheid.
 • De slaapkamers zijn geschikt voor het overnachten van maximaal 4 personen.
 • De accommodatie is 24 uur per dag toegankelijk tijdens een verblijf.
 • Een sleutel is verkrijgbaar bij de eigenaar.

Wij wensen u een ontspannen verblijf toe in onze Bed & Breakfast.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
NL / FR / DE / ENG »