ALGEMENE VOORWAARDEN BED & BREAKFAST “De Boskouter” te Simoenstraat 9, 9506 Smeerebbe Vloerzegem.

Versie 1/4/2020.

Wij heten u van harte welkom in Bed & Breakfast “De Boskouter” en wij verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze Algemene Voorwaarden.

 1. Algemeen
 • Andy Verpaelst is eigenaar en De Boskouter van Bed & Breakfast “De Boskouter”. De eigenaar kan zich laten vervangen door een derde.
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van Bed & Breakfast “De Boskouter”, gevestigd te Simoenstraat 9, Smeerebbe Vloerzegem.
 • Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.
 • Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gebruikers.
 • Huurders / gasten / klanten moeten  minimaal 18 jaar te zijn.
 • De Boskouter is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers.
 • Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in Bed & Breakfast “De Boskouter” zijn voor rekening van de gebruikers.
 • De Boskouter maakt gebruik van camera bewaking.  De camera bewakingsbeelden kunnen worden gebruikt wanneer er bewijsmaterialen nodig zijn in het geval van vandalisme, inbraak, geweld of andere wettelijke overtredingen en zijn niet in strijd met de camerawet. Er worden geen beelden vastgelegd in strijd met privacywetgeving (geen camera in prive ruimtes, badkamer, wc, accommodaties binnen, hottub, sauna). Plaats camera: zwembad (met oog op veiligheid) alsook in de tuin van de De Boskouter en op de weide (filmen van onze paarden op de weide). Aan elke ingang van de Boskouter hangt een pictogram met melding van de aanwezige camera’s. De installatie is geregistreerd bij CBPL.
 • Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de eigenaar dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar.
 • Gasten dienen instructies van de De Boskouter op te volgen.
 • De Boskouter kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot bed & Breakfast “De Boskouter” ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
 • De administratie van de De Boskouter is bepalend zonder meningsverschil, tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen. Bij alle afwijking die niet opgenomen zijn in deze voorwaarden beslist de eigenaar.
 • Gasten van Bed & Breakfast “De Boskouter” dienen zich te houden aan het onderstaande Huishoudelijk Reglement.
 1. Reservering en bevestiging

De huurovereenkomst kan (mits plaats beschikbaar) enkel schriftelijk aangegaan worden of een verzoek aangedaan via het webformulier “online reserveren” op de website: deboskouter.be, natuurhuisje.be, booking.com, Logeren in Vlaanderen Vakantielan, en airbnb.
Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt Bed & Breakfast “De Boskouter” een definitieve bevestiging per e-mail. Daarna is de reservering definitief voor beide partijen.
Voor het definitief boeken wordt u gevraagd deze algemene voorwaarden op de website te lezen en goed te keuren.
U dient zich te houden aan de huidige gangbare covid-maatregelen en enkel te boeken voor het aantal personen die tot een zelfde bubbel behoren en waarbij de maatregelen het toelaten om samen op een kamer te slapen.  Boekt u een kamer voor meerdere personen dan verklaart u zich hierbij in regel te zijn met de corona-maatregelen. Na de betaling is de boeking definitief en gelden de annulatievoorwaarden.

De beschikbaarheid van de accommodaties kan u nagaan op deze website.

 1. Betaling
 • Het verblijf is pas definitief na betaling van de volledige som.
 • De tarieven zijn terug te vinden op de website.
 1. Annulering / Niet verschijnen

Na de betaling van de boeking is de boeking definitief en is er geen restitutie meer mogelijk. Indien u niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden zodat wij daarvoor de vrijgevallen Bed & Breakfast reservering alsnog aan derden kunnen aanbieden.
Er is evenwel geen terugbetaling van de huurgelden indien er geen vervangende huurders zijn.

Bij annulatie van een trektocht rekenen we een opzegvergoeding aan 100%. De trektocht is evenwel overdraagbaar aan derden, dus in het geval van annulatie kan de reiziger de trektocht door verkopen aan derden.

Contactgegevens

Andy Verpaelst
Simoenstraat 9
9506 Smeerebbe Vloerzegem
BTW 0830628816
GSM 0498 501164

Aankomst en vertrek

 • Bij aankomst dient u zich te melden bij de eigenaar.
 • Inchecken vanaf 14u30
 • Uitchecken voor 10u30.

Ontbijt

Het ontbijt wordt geserveerd tussen 07:30 uur en 10:00 uur. Bij aanvang van het verblijf zal een uur afgesproken worden wanneer het ontbijt gebracht mag worden. Ontbijten gebeurt in uw eigen kamer.

Uw verblijf

 • Geluidsoverlast, met name tussen 22:00 uur en 07:00 uur en zondag de gehele dag, dient te worden voorkomen.
 • Gebruik door derden van de Bed & Breakfast is niet toegestaan.
 • Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de De Boskouter en zonder bijbetaling overnachten in de accommodatie.
 • Gebruik maken van de wellness faciliteiten steeds in overleg met de eigenaar van De Boskouter.

Sauna, hottub en zwembad

Zwemmen in het zwembad, gebruik van de sauna en de hottub is geheel op risico van de klant. De Boskouter is niet verantwoordelijk voor ongevallen, van welke aard ook. Kinderen moeten steeds vergezeld zijn van een volwassene in het zwembad, of tenminste onder toezicht van een volwassene.

Het zwembad is 1m50 diep.

Check altijd de staat van de installatie van het zwembad, hottub en sauna. Stelt u gebreken vast die uw veiligheid in gevaar zouden kunnen brengen, of twijfelt u aan de veilige staat van de installatie, meld dit dan meteen en ga niet in het zwembad, hottub of sauna.

Sauna en hottub: als ouder dient u zelf in te schatten of uw kinderen in de sauna of hottub kunnen. U draagt ten alle tijde verantwoordelijkheid over het welzijn en gezondheid van uw kinderen of kinderen die u vergezelt tijdens uw vakantie.

De klant is verplicht minstens één badlaken en één paar slippers per persoon te gebruiken in de sauna en rondom het zwembad en hottub. Deze kunnen bij De Boskouter gebruikt worden of meegebracht worden door de klant zelf.

De klant heeft de verplichting de ruimte terug te geven in de staat waarin zij zich bevond bij de aanvang van de huur, met uitzondering van de omstandigheden die het gevolg zijn van het normaal gebruik van de faciliteiten.

Het wordt de klant uitdrukkelijk verboden te roken in de accommodatie, in de sauna of hottub.

Schoonmaak
We vragen de accommodatie minstens te stofzuigen en het afval weg te brengen naar de voorziene plaats.
Vuilnis moet in de daartoe bestemde plaatsen gedeponeerd worden. Accommodatie dient gestofzuigd te worden bij het verlaten.

Dieren: hondenpoep en/of paardenmest dient door de klant verwijderd te worden.
De niet-naleving hiervan geeft De Boskouter het recht om een schadevergoeding van minstens 50,00 euro in rekening te brengen.

Het is verboden te duiken in het zwembad en hottub.

Geen dieren toegelaten in het zwembad.

Diefstal, aansprakelijkheid, …De Boskouter behoudt zich het recht voor om de gast(en) die tekenen van dronkenschap of ongepast gedrag vertonen, of de veiligheid of de gezondheid van zichzelf of anderen in het gevaar brengen, de toegang tot het terrein van De Boskouter te ontzeggen.

De klant die deze voorwaarden ondertekent, is onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade en schulden die voortvloeien uit deze overeenkomst, ongeacht of deze voortspruiten uit eigen fout of fout van derden waarvoor hij verantwoordelijk is.

Gebreken worden direct gemeld aan De Boskouter.

De huurder is aansprakelijk voor elke schade, van welke aard ook, die hij veroorzaakt.

Bij weerspannigheid of diefstal wordt onmiddellijk de politie verwittigd.

De Boskouter is niet aansprakelijk voor ongevallen, schade die het gevolg is van verlies van voorwerpen of enige andere schade, met uitzondering van de schade die veroorzaakt is door gebreken in de installaties van De Boskouter.

De eigenaar van De Boskouter heeft steeds het recht om elke ruimte te betreden tijdens het verblijf (dreigend) gevaar, zelfs indien de klant hier niet mee instemt.

Het is verboden om tussen de paarden te lopen. Dieren niet voederen.

Veiligheid en milieu

 • Voertuigen dienen te worden geparkeerd op de aangewezen parkeerplaatsen.
 • De accommodatie dient schoon en netjes te worden gehouden en te worden verlaten (minstens gestofzuigd).
 • Afval dient te worden gescheiden en in her daarvoor bestemde vuilnisbakje te worden gedeponeerd.
 • De EHBO doos en kleine blusmiddelen bevinden zich in de gastenkamer.
 • De aanwezigheid van verdachte personen zijn onmiddellijk te melden bij de De Boskouter.
 • Huisdieren zijn toegestaan. Schade, veroorzaakt door huisdieren, is ten laste van de huurder.
 • Roken op de kamer en open vuur is niet toegestaan vanwege de brandveiligheid.
 • BBQ kan gebruikt worden op de daartoe voorziene plaats.
 • De slaapkamers zijn geschikt voor het overnachten van maximaal 4 personen.

Waarborg.

Bij het tot in stand komen van de overeenkomst wordt een waarborg geïnd bij de huurder. Deze waarborg wordt afgerekend na het verblijf en dat ten laatste na 1 week, te rekenen vanaf het einde van de verblijfsperiode.

De waarborg dient om eventuele ongelukjes of beschadiging te vergoeden.

Wanneer alles in goede orde is achtergelaten en er geen schade of breuk is geconstateerd, zal de waarborg terugbetaald worden aan de huurder.

De waarborg zal ingehouden worden bij opzettelijk verzwijgen van schade of gebreken veroorzaakt door de huurder.

Een andere reden tot inhouden van de waarborg kan zijn dat de accommodatie niet proper werd achtergelaten (niet gestofzuigd of afval niet weggedaan).

TREKTOCHT(en) VLAAMSE ARDENNEN
Voor ze annulatievoorwaarden van de Met viif in bed trektochten verwijzen we naar deze pagina.
Wat betreft de 3daagse trektochten door de Vlaamse Ardennen:

Informatieverplichtingen en inhoud van de overeenkomst.

Reisorganisator van de wandelarrangementen (er is geen hoofdorganisator) met hun handelsnaam en geografische ligging:
b&b De Boskouter, b&b Casa Dodo, b&b Molen Ter Walle, b&b Goudsbloempje, b&b Le Petit Jardin de Sophie, vanaf nu “wij, we of M5” genoemd. Elke b&b is gelijkwaardig aansprakelijk voor schade zoals vermeld bij “verzekeringen en aansprakelijkheid”, tijdens het wandelen, en dit elk voor een gelijk deel van het schadebeding.

Reisbestemming: b&b De Boskouter, b&b Casa Dodo, b&b Molen Ter Walle, b&b Goudsbloempje; b&b Le Jardin de Sophie.

Wijze van aanmelden: de wandelaar kan zich inschrijven via de website alsook de betaling uitvoeren via Mollie betaalplatform. De inschrijving is definitief na betaling van de volledige som van de reis.

Doel van de reis: Wandelaars stappen van de ene b&b naar de andere b&b. Bagage wordt vervoerd door de b&b die wandelaars verlaten, naar de b&b waar de wandelaars heen wandelen.

De start van de reis, de reisweg, kan verschillen naargelang de wensen van de reiziger of de beschikbaarheid bij de deelnemende b&b’s en verloopt steeds in deze richting, of omgekeerde richting: b&b De Boskouter, b&b Casa Dodo, b&b Molen Ter Walle, b&b Goudsbloempje. We geven de wandelaars een suggestie mee van een wandelroute. Deze is niet bindend; de wandelaars wandelen deze op eigen inschatting van technische en conditionele vaardigheden en omstandigheden.  De wandelaars schatten zelf het gevaar of risico in van de wandeling en wijzigen hun route wanneer ze dit nodig achten. De wandelaars kunnen ook zelf een eigen wandelroute kiezen.

Verblijfsperiode: het arrangement omvat steeds 3 overnachtingen en 3 wandeldagen; tenzij anders overeengekomen tussen de reisorganisator en de reiziger.

Vervoermiddel: de reizigers komen met eigen vervoermiddel naar de eerste b&b waar het wandelarrangement zal aanvangen. De wagen die daartoe gebruikt wordt kan op de parking bij de eerste b&b blijven staan gedurende de reis.

Ligging: alle deelnemende b&b’s liggen in de streek van de Vlaamse Ardennen en zijn erkend door Toerisme Oost-Vlaanderen als Bed and Breakfast.

De verstrekte maaltijden: tijdens de reis zal de reiziger bij elke b&b voorzien worden van een ontbijt (inbegrepen) en lunchpakket op aanvraag. De reisorganisator houdt rekening met vooraf doorgegeven dieetvoorschriften, zover dit mogelijk is, en zonder de garantie dat de maaltijd 100% vrij is van het allergeen en zonder garantie dat er geen sporen van het allergeen aanwezig zijn in de maaltijd.

Prijs van de reis omvat:
* ontbijt, zoals vermeld hierboven.
* vervoer van de bagage tussen de b&b’s met vervoermiddel van de b&b (geen personenvervoer).
* aanbieden van een door de reisorganisator aanbevolen wandelroute naar de volgende b&b.
* overnachting in de deelnemende b&b’s .
* toeristenbelasting

Eventuele bijkomende kosten:
* gebruik van sauna / hottub / hamam
* extra verbruik van (alcoholische en niet-alcoholische dranken) of maaltijden.

De reis is niet geschikt voor jonge kinderen, personen met een beperkte mobiliteit of medische antecedenten die het wandelen verhinderen.

De betaling van de reis geschiedt bij het tot stand komen van de overeenkomst, en dat op het moment dat de reiziger de reis online boekt via www.metvijfinbed.be. De reiziger zal bij inschrijving van de reis op een betaalpagina van betaalplatform Mollie terechtkomen in een beveiligde omgeving. De inschrijving en het betalen van de volledige reissom, veroorzaakt het tot stand komen van een overeenkomst tussen reisorganisator en reiziger, beide tot nakomen van de verbintenis verplicht. Zolang de volledige reissom niet werd betaald, is er geen sprake van een verbintenis tussen reisorganisator en reiziger.

Het minimum aantal personen voor de uitvoering van de reis is 1 persoon, het maximum is 4 personen.

Voor Europese reizigers volstaat het meebrengen van een Europese identiteitskaart. Niet Europese reizigers hebben u boven op een identiteitskaart, een paspoort en soms zelfs een visum nodig. Vraag aan de ambassade of het consulaat van het land waar u naartoe gaat, welke reisdocumenten u nodig hebt.

Overeenkomst wijzigen.
Verwittigt de reisorganisator u voor uw vertrek dat hij een van de belangrijkste elementen van de reis onmogelijk kan uitvoeren, dan hebt u twee opties:

 • u kunt akkoord gaan met de voorgestelde wijziging (en de eventueel bijhorende prijsvermindering) of
 • u kunt de overeenkomst opzeggen.

De organisator kan u ook een vervangende pakketreis van gelijkwaardige of hogere kwaliteit voorstellen.

Overeenkomst opzeggen: de reiziger kan de overeenkomst met de reisorganisatie opzeggen mits opzegvergoeding gelijk aan de hoofdsom van de reis min de toeristenbelasting.
a. De reiziger kan de reis opzeggen, als zich op de plaats van bestemming of in de onmiddellijke omgeving daarvan onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen zoals terroristische aanslagen en natuurrampen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de reis.
b. Ook in geval van overlijden van de reiziger of dienst reisgezel, of bij ernstige ziekte of ernstig ongeval die het nakomen van de overeenkomst en wandelarrangement daarom verhinderen, kan de reis opgezegd worden.
Bij opzeg door de reiziger omwille van bovenstaande reden (vermeld in a en b), zal de reisorganisatie een voucher of reischeque aanbieden, aan de waarde van de hoofdsom van de reis min de toeristenbelasting, zodat de reiziger de reis eventueel op een andere datum kan afleggen, maximaal een jaar na de datum van de oorspronkelijke reis.
Bij alle andere redenen van opzeg van de reis wordt de opzegvergoeding gelijk aan de hoofdsom, min kosten van toeristenbelasting in rekening gebracht.

Verzekeringen en aansprakelijkheid

De reisorganisator is aansprakelijk voor elke schade die u oploopt als gevolg van de niet-naleving van zijn contractuele verplichtingen, behalve:

 • als de reiziger in gebreke is;
 • als het aan een derde ligt die niet bij de uitvoering van de pakketreis betrokken is;
 • in geval van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

De aansprakelijkheid van de reisorganisator is beperkt tot driemaal de prijs van de reis, behalve voor opzettelijke of door nalatigheid veroorzaakte schade of persoonlijk letsel.

Als de reiziger nood heeft aan bijstand, zal de reisorganisator zo snel mogelijk bijstand verlenen, bijvoorbeeld door de reiziger te informeren over medische diensten of u te helpen communiceren. De organisator kan de reiziger een vergoeding vragen wanneer de schuld van de omstandigheden bij de reiziger ligt.

Wanneer de terugkeer door onvermijdbare en buitengewone omstandigheden (zoals aanslagen, natuurrampen) niet kan plaatsvinden, draagt de reisorganisator de kosten van de nodige accommodatie, indien mogelijk van een gelijkwaardige categorie, voor maximaal drie overnachtingen per reiziger.

De reiziger is verplicht om elke tekortkoming in de uitvoering van de pakketreis zo spoedig mogelijk te melden aan de reisorganisator. De reisorganisator zal op een redelijke termijn een gepaste oplossing zoeken voor de klacht van de reiziger voor zover de klacht terecht en ontvankelijk is.

We geven de wandelaars een suggestie mee van een wandelroute. Deze is niet bindend; de reizigers wandelen deze op eigen inschatting van technische en conditionele vaardigheden en omstandigheden.  De reizigers schatten zelf het gevaar of risico in van de wandeling en wijzigen hun route wanneer ze dit nodig achten (bijvoorbeeld en zonder limitatief te zijn, gevaarlijke weg, slechte weersomstandigheden, gevaarlijke situaties, negatief reis-of wandeladvies door de overheid, …).

GDPR gegevensbescherming

Gebruiksvoorwaarden en vertrouwelijke verwerking van
persoonsgegevens

M5 = Met Vijf in bed, feitelijke vereniging van vijf bed and breakfast’s:

B&b De Boskouter, b&b Bedlehem, b&b La Petite Bruyere de Renaix, b&b In de Gloria, en b&b Goudsbloempje.

Privacyverklaring
Dit is een publieke website waarop de promotionele gegevens van M5 gepubliceerd staan.

We dragen graag zorg voor onze gasten. Zorg dragen voor de persoonsgegevens die je met ons deelt, vormt hier een belangrijk onderdeel van. Deze privacyverklaring legt uit hoe we je gegevens gebruiken om je een betere en inspirerende gebruikerservaring te bieden.

Bescherming van je privacy – verantwoordelijke verwerker
M5 is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens op de website www.deM5.be (hierna: “de Website”) en verbindt er zich toe het
vertrouwelijk karakter van jouw persoonsgegevens te respecteren en te
beschermen.
“vertrouwelijke” verwerking houdt in dat wij jouw persoonsgegevens
“vertrouwelijk” verwerken conform de gangbare wettelijke nationale en
internationale bepalingen, waaronder de Belgische wet van 8 december 1992 tot
bescherming van de persoonlijke levenssfeer (B.S., 18 maart 1993), zoals
gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (B.S., 3 februari 1999) en de
Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018. Zo zullen er geen enkele persoonsgegevens zoals adres, e-mail, telefoon en faxnummer, demografische gegevens of identificatiegegevens verwerkt worden zonder dat je toestemming tot deze verwerking zou gegeven hebben en zonder dat je het doel van deze verwerking kent.

Software

Onze website is ontwikkeld met software van Mollie Payments.
Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Mollie  heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Mollie is  op basis van de
overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende
beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie, een firewall en een sterk wachtwoordbeleid. Data wordt in de EU op ISO27001 gecertificeerde servers opgeslagen. Mollie maakt  gebruik van cookies om
technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de
software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Mollie behoudt zich het recht
voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de
dienstverlening verder te verbeteren.

Webhosting

Mediawax

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Mediawax. Mediawax verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. [Mediawax] heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens
te voorkomen. [Mediawax] is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Facturatie en boekhouden

Cashaca

Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Cashaca. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Voor onze bijhouden van onze administratie     en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Cashaca. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Cashaca is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Cashaca gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven

Registratie
van persoonsgegevens

Je kan de website vrij bezoeken en daarbij alle beschikbare informatie raadplegen over M5, de producten en hun prijzen zonder dat je om het even welke persoonsgegevens ter beschikking dient te stellen.

Telkens je persoonsgegevens verstrekt, zullen wij deze behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

Vertrouwelijke verwerking van de gegevens

De persoonsgegevens die M5 verzamelt, worden opgeslagen in een
beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen in dienst van M5. De informatie zal louter voor interne doeleinden, gelinkt aan het logies, verwerkt worden.

M5 geeft in de regel geen persoonsgegevens door aan derden, behalve om
te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.

In het uitzonderlijke geval dat M5 doorgeeft aan organisaties of
bedrijven waar M5 mee samenwerkt, wordt dat uitdrukkelijk vermeld of
wordt jou uitdrukkelijk om jouw toestemming gevraagd.

M5 verkoopt jouw gegevens NIET aan derden.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

 • Boeking:
  je e-mailadres, aankomst- en vertrekdatum, voornaam, familienaam, aantal
  personen, telefoonnummer, boodschap bij het boeken via de website.
 • Aankoop cadeaubon: je aankoopbedrag, voornaam, familienaam, straat,
  huisnummer, busnummer, postcode, gemeente, land, telefoonnummer, e-mailadres,
  eventuele facturatiegegevens bij aankoop van de cheque op de Website.
 • Persoonsgegevens van anderen: We gebruiken door jou aangeleverde persoonsgegevens
  van anderen, bijvoorbeeld van de mensen die op jouw boeking staan. Als je
  persoonsgegevens van anderen aanlevert, moet je zeker zijn dat zij hiermee
  instemmen en jou toestaan deze informatie te verstrekken. Je moet er ook voor
  zorgen dat ze weten hoe hun persoonsgegevens door ons kunnen worden gebruikt, voor zover dit van toepassing is.

Doel van verwerking van persoonsgegevens (cf. bovenvermelde categorie data)

 • Boeking verblijf: Het boeken van een verblijf of het beantwoorden van
  een vraag, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou
  werd gevraagd.
 • Aankoop cadeaubon: De levering en facturatie van door jou bestelde
  producten, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou
  werd gevraagd.
 • Persoonsgegevens van anderen: Het boeken van een vakantieverblijf of het beantwoorden
  van een vraag, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd.

Toelating voor verwerking

Als M5 je persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of
deze wenst door te geven aan organisaties of bedrijven waarmee de organisatie samenwerkt, dan zal M5 jou daarvoor je uitdrukkelijke toestemming vragen en kan je je ertegen verzetten.

Duur van de verwerking

Dezegegevens worden door ons verwerkt voor de duur die noodzakelijk is in functie van de hierboven beschreven doeleinden.

Profiling

De verwerking van je persoonsgegevens omvat geen profiling. Dit impliceert dat wij op basis van de persoonsgegevens die je ons verstrekt niet een profiel opbouwen over jou om wij je gepaste advertenties en voorstellen kunnen doen.

Je rechten

•Recht op toegang en inzage

Je hebt het recht de gegevens die M5 over jou geregistreerd heeft, in te
zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren.
Bovendien kan je op elk moment vragen dat jouw persoonsgegevens uit het bestand van M5 verwijderd worden.

•Recht
op uitschrijven, verbeteren, aanvullen en verwijderen van persoonsgegevens

Je bent vrij om je persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan de website.

Als je de informatie van M5 niet (meer) wilt ontvangen, kun je je ten
allen tijde uitschrijven per e-mail info@metvijfinbed.be met vermelding van jouw naam, postadres en e-mail.

Je krijgt wel nog steeds dienstgerelateerde berichten van ons, zoals een
boekingsbevestiging.

Daarnaast heb je steeds het recht om ons te verzoeken je persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

•Recht van verzet

Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van je
persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van
persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven.

•Recht
van vrije gegevensoverdracht

Je beschikt over het recht om je persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in  gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te
verkrijgen en/of aan andere   verantwoordelijken over te dragen.

•Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op je voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.

•Uitoefening van je rechten

Je kunt je rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@metvijfinbed.be.
België) of door gebruik te maken van het onderdeel CONTACT op de Website.

•Recht om klacht in te dienen:

Indien je een klacht hebt, vragen we je om rechtstreeks contact op te nemen met M5 via info@metvijfinbed.be. Wij zullen alle mogelijke
maatregelen treffen om aan je bezorgdheid i.v.m. de verwerking van persoonsgegevens tegemoet te komen.

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische
Privacycommissie:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000

Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00,
Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:

commission@privacycommission.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het
Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik
maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Beveiliging

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en rganisatorisch
vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens  verzameld te vermijden alsook elke andere niet
toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden geacht voor enige directe of
indirecte schade  die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Je dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot je login en paswoord te voorkomen. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt van www.metvijfinbed.be vanop je computer, IP-adres en van je identificatiegegevens, alsook voor de
vertrouwelijkheid ervan.

Toegang tot gegevens

Teneinde je persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot je persoonsgegevens aan onze aangestelden.

Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele
verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacyverklaring.

Om de door jou gewenste diensten en producten te kunnen aanbieden, kunnen we jouw persoonsgegevens delen met de aanbieders van de uiteindelijke reisdiensten i.k.v. pakketreizen.

We werken bovendien samen met zorgvuldig geselecteerde leveranciers die bepaalde taken voor ons uitvoeren (vb. IT).

Als we persoonsgegevens met andere organisaties delen, verplichten we hen deze gegevens veilig te bewaren en verbieden we hen de gegevens te gebruiken voor hun eigen marketingdoeleinden.

We delen enkel de persoonsgegevens die onze leveranciers en partners nodig hebben om jou en/of ons hun diensten te kunnen aanbieden met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou en/of ons werd gevraagd.

Copyright

Van deze website mogen op geen enkele wijze teksten of afbeeldingen worden gereproduceerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van M5.

Wijzigingen aan deze Verklaring

Deze Verklaring vervangt alle vorige versies. We kunnen deze Verklaring te allen tijde aanpassen dus gelieve regelmatig op onze website te kijken om te
controleren of er updates zijn. Als het om belangrijke wijzigingen gaat, zullen we een duidelijke mededeling op onze website plaatsen en, indien van toepassing, de wijzigingen ook elektronisch meedelen.

Contactgegevens: b&b De Boskouter, b&b Casa Dodo, b&b Molen Ter Walle, b&b Goudsbloempje.

Klachten en opmerkingen.

Deze kunnen verstuurd worden naar info@deboskouter.be
Op al onze rechtsverhoudingen is het Belgisch recht van toepassing. Voor geschillen tussen De Boskouter en onze klanten is de rechtbank van Oudenaarde bevoegd, tenzij door de wet een andere rechtbank wordt toegewezen

De algemene voorwaarden op deze webpagina worden regelmatig aangepast. Deze voorwaarden zijn daarom steeds bovengeschikt aan alle andere schriftelijke of online media rond algemene voorwaarden en zijn de enige geldende voorwaarden.

Wij wensen u een ontspannen verblijf toe in onze Bed & Breakfast.