Deze wandeling te voet (niet toegankelijk voor ruiters; honden kunnen wel mee aan de leiband in het natuurgebied) vertrekt aan de B&B en neemt je mee naar het natuurgebied van de Moenenbroek.

 

De kern van Moenebroek wordt gevormd door een nat elzenbos met enkele bronnen en een groot aantal kwelzones. Doordat de bronnen winter en zomer de bodem nat houden, kunnen er maar weinig bomen groeien. Enkel zwarte els kan er overleven. Dotterbloem, slanke sleutelbloem en goudveil zorgen er voor een gele voorjaarsgloed.

Het hele jaar vrij toegankelijk op de paden. Laarzen of stevige wandelschoenen aangeraden.

 

 

De kern van het natuurgebied bestaat uit een moerasbos met enkele bronnen en zeer veel kwel of opborrelend grondwater. Allerlei zeldzame soorten vinden er een thuis. Het moerasbos wordt omgeven door een kleinschalig landschap met akkers, hooilanden en weilanden met prachtige meidoornhagen, knotwilgenrijen en poelen. Sommige poelen werden recent door Natuurpunt aangelegd. Ze zorgen niet alleen voor een permanente drinkplaats voor koeien maar zijn ook de voortplantingsplaats van kikkers en salamanders. Langs de hagen en ruigere perceelsranden kunnen de dieren zich verplaatsen en zo de nieuwe poelen bevolken.

 

De vallei wordt ingesneden door een nog natuurlijk meanderende beek. De droge hoger gelegen graslanden zijn in het verleden lange tijd akkerland geweest en worden buiten het natuurgebied intensief begraasd. Door de bemesting zijn de graslanden soortenarm.

Enkele natte graslanden worden jaarlijks een of twee keer gehooid. De kruidenrijke plantengroei wordt gemaaid, gedroogd en afgevoerd. Wanneer dit beheer jarenlang wordt volgehouden, vermindert de aanwezigheid van sterk groeiende grassen en kruiden. In de plaats komt er dan een bloemenrijk grasland met de zachte kleuren van koekoeksbloem, moerasvergeet-mij-nietje en pinksterbloem.

 

Door natuurbeheer willen we een nog rijkere variatie aan planten en dieren creëren. Als belangrijkste beheersvorm is daarom gekozen voor een beweiding met runderen met maximum 2 dieren per hectare. Minder grazers leidt tot meer variatie in de vegetatiestructuur: kaalgegevreten plekjes die frequent door de dieren worden begraasd, beschaduwde vertrappelde rustzones, boom- en struikopslag. Het resultaat wordt een landschappelijk zeer gevarieerd en natuurlijk ogend landschap, het bezoeken meer dan waard.

 

Vlinders kiezen niet zomaar een gebied om zich voort te planten. Voedselplanten voor de rupsen, schuilplaatsen om te verpoppen, zon én schaduw, nectarplanten … het moet allemaal aanwezig zijn. Met de extensieve begrazing in Moenebroek voldoen we perfect aan hun eisen. Kom in april-mei of juli-augstus maar eens kijken naar deze juweeltjes.

Je start de wandeling aan de b&b. Via trage wegen leiden we je naar het natuurgebied. Na ongeveer 2,5 km via de mooie wegen van Smeerebbe, kom je aan de ingang van het natuurgebied. Een 7 km durende wandeling doorheen het natuurgebied brengt je tot aan het wachtbekken van St Maria Lierde. Daar keren we terug via de Groenstraat, die z’n naam waard is. Je wandelt hier door de velden terug naar de b&b.

Een wandeling van 11 km met prachtige uitzichten en de mooiste plekjes rond de b&b!

 

 

GPX bestand, pdf bestand en wandelkaart van de route, exclusief voor onze gasten en te verkrijgen bij het inchecken of te consulteren op de kamer in de onthaalmap.
Vraag naar de mogelijkheden tot het lenen van onze wandelgps!
Geen tijd te verliezen met het uitzoeken van de mooiste wandelwegen; wij hebben dit voor u al gedaan.

Alle wandelingen werden door ons uitgestippeld en bewandeld zodat we u de juiste informatie kunnen geven over de wandeling en toegankelijk er van.