Een wandeling van de site ‘Originele Wandelingen’.
Een zeer mooie wandeling die verschillende bossen aandoet en waar kleine paadjes zich aanbieden.

 

GPX en pdf bestanden, wandelkaart, te krijgen tijdens je verblijf.

Startpunt ligt aan de kerk van Onkerzele.
Met een beetje geluk kan je in de vroege morgen hertjes zien!

Start:
Onkerzelestraat 159, 9500 Geraardsbergen, België
Ongeveer 4 km van de b&b.

17km

Onderweg kom je de Steenborrebeek tegen.

Borre of borne is een oud woord voor bron. De naam Steenborre verwijst naar een bron bij een steen. De Steenborrebeek is één van de beekjes die het water van de flank van de Bosberg naar de Dender voeren.

Verder op de helling, niet ver van de bron, werd in het midden van de 19de eeuw de boerderij ‘Hof ten Steenborre’ gebouwd. Het water van de bron werd lange tijd gebruikt op de hoeve.
Bovenlopen van beekjes die in een bos ontspringen zijn ecologisch bijzonder waardevol. Het water van deze beekjes is zeer geschikt voor larven van kokerjuffers, steenvliegen en ééndagsvliegen, waterdiertjes die heel zuiver water nodig hebben. Verder van de bron kan het water verontreinigd worden door inspoeling van meststoffen en pesticiden. Door de strengere bemestingsnormen rond het bos is de waterkwaliteit van de beek hier nog goed.

Gedurende enkele eeuwen is er bos gekapt om plaats te maken voor landbouwgrond. Op dit moment is er een omgekeerde tendens: de landbouwer staat grond af voor ander gebruik zoals natuur, overstromingsgebied, …

Het stiltegebied Dender-Mark is circa 28 km2 groot en bevindt zich op het grondgebied van voornoemde gemeenten. Op de invalswegen is de grens van het gebied gemarkeerd met speciaal ontworpen infoborden.
Zet ook eens je GSM uit. Verbreek even de banden met de buitenwereld en laat je overweldigen door de stille meerwaarde van dit gebied. Maak het even stil, sluit je ogen en luister naar de muziek van de natuur.

 

In het veldmeetstation aan de Helix worden de luchttemperatuur, de luchtvochtigheid, de hoeveelheid neerslag en de windsnelheid gemeten.
Het zonnepaneel zet met behulp van zonnecellen (1) op een milieuvriendelijke manier zonlicht om in elektriciteit. Zo worden de batterijen van de meettoestellen (2) opgeladen.
Dit meetstation levert belangrijke gegevens voor het wetenschappelijk onderzoek in de omliggende plantages van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.

De parking van De Helix aan je linkerkant is aangelegd met grastegels: dit zijn tegels met gaten waar gras kan doorgroeien. Zo kan het regenwater in de grond sijpelen. Als de parking een harde ondergrond zou hebben zoals asfalt of beton, net als op de straten, dan kan het water niet in de grond dringen. Er komt dan veel minder regenwater in de bodem. Op plaatsen waar er veel verharding is, stroomt het water rechtstreeks in de riolering in plaats van in de grond terecht te komen en dus gaat er veel water verloren. Welk tekeningetje past bij deze parking?

In het centrum van De Helix kan je gratis de tentoonstellingen bezoeken. Op de bovenverdieping maak je kennis met ‘De wereld van DALY’, een expo over milieu en gezondheid. In vijf zones ontdek je hoe ons vervuilde milieu je gezondheid bedreigt. Maar je krijgt er ook tips hoe je milieuvriendelijk en op een duurzame wijze kan omgaan met je eigen leefomgeving. Op de benedenverdieping vind je de interactieve tentoonstelling ‘In de ban van de decibel’ over geluid, stilte en lawaai. Een audiogids leidt je doorheen verschillende modules.

De talrijke oude, vaak monumentale hoeven in de streek getuigen van een rijk landbouwverleden. Veelal waren ze het eigendom van abdijen, kastelen of hereboeren. De gesloten gebouwenopstelling rondom een binnenplaats is typisch voor het ganse vruchtbare heuvelland van Midden-België.
Het Hof ter Hoogvorst werd in 1864 gebouwd na het rooien van een deel van het Raspaillebos. Dit landelijk goed werd in 1962 aangekocht door de Union Allumetière, de lucifersfabriek van Geraardsbergen die in 1999 definitief een punt zette achter haar productie. Op de 30 hectare landbouwgrond van de hoeve paste men experimentele bosbouw toe. Men streefde naar de veredeling van de populier, een grondstof voor de productie van lucifers.
De Vlaamse overheid kocht ten slotte het vroegere Hof ter Hoogvorst aan. Aan één zijde werd in 1996 een nieuwbouw ingevoegd om het Natuur- en Milieueducatie Centrum De Helix onderdak te bieden. De andere vleugels werden ingericht als woonfunctie, als onderdeel van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) en als schuur.
De blauwe helix is het symbool van het centrum. De naam De Helix verwijst naar de structuur van het DNA, de drager van erfelijke informatie bij alle levende wezens.

Uiteraard mis je tijdens deze wandeling de Bosberg niet8

De Bosberg bevindt zich op het grondgebied Geraardsbergen en Galmaarden in de Vlaamse Ardennen en is gesitueerd in een prachtige bosrijke omgeving.
De naam Bosberg doet bij menig wielerliefhebber een belletje rinkelen als de laatste beklimming van de Ronde van Vlaanderen. Het wegdek bestaat deels uit asfalt en deels uit kasseien. Het maximaal stijgingspercentage bedraagt 11%.
Edwig Van Hooydonck dankt zijn Ronde-zeges van 1989 en 1991 aan de Bosberg. Telkens plaatste hij een splijtende demarrage waardoor de tegenstand de genadestoot kreeg.
Karakteristieken
Top:105m
Hoogteverschil: 68m
Lengte: 1.350m
Gemiddelde Stijging: 5%
Steilste stuk: 11%