Deze wandeling brengt je tot in het natuurgebied van Nuchten te Idegem, het dorp naast Smeerebbe Vloerzegem.

Het knuppelpad zelfs is 7,4 km lang.  Wij maken er een wandeling van 10 km van door aan de b&b te vertrekken.

De Nuchten zijn de ideale biotoop voor vogels zoals de ijsvogel, de blauwborst en de roerdomp. Op termijn is het de bedoeling dat het gebied zich kan ontwikkelen tot een aaneengesloten moerasgebied.

Je kan De Nuchten verkennen via een aantrekkelijk knuppelpad dat je dwars doorheen het gebied voert.

De troeven

 • 600 meter knuppelpad
 • Unieke natuurbeleving
 • Moerasbos langs de Dender
 • Knuppelpad

  Geniet van je doortocht door dit uniek natuurgebied en verbaas jezelf over de schoonheid en stilte wanneer je het 600 meter lange knuppelpad volgt. De uitgestrekte vallei is grotendeels open, maar is naar de dorpsranden toe kleinschalig en rijk aan (knot)bomenrijen en gemengde houtkanten.  De soortenrijke graslanden zijn met sloten dooraderd.

  Pareltjes van graslanden

  In het voorjaar kleuren sommige graslanden

  Een moeras vol leven

  Dichtbij de rivier vinden we waardevolle planten zoals gevlekte aronskelk, gewone sleutelbloem, gele dovenetel en zelfs bosanemoon. Ijsvogel, dodaars, waterral, winter- en zomertaling, maar ook grote lijster en wielewaal bewonen het moerasbos. Bij schemer voedt de watervleermuis er zich met insecten. Het moeras is ook rijk aan natte ruigten en die kunnen in de lente en zomer spectaculair verkleuren omdat gele lis, grote kattenstaart, valeriaan en moerasspirea er de toon zetten. De graslanden in de meersen worden begraasd en gehooid. Hiervoor wordt zoveel mogelijk met lokale landbouwers samengewerkt.

  Geschiedenis

  Vroeger werd hier turf gestoken. Dit natte gebied ontstond uit een riviermeander die de voorbije duizenden jaren land werd. De mens slaagde er echter niet in het moeras te ontwateren. Na de Tweede Wereldoorlog kreeg wilde natuur hier de bovenhand. Wilgen en elzen gedijen hier goed en vormen hier uitgestrekte broekbossen.

  Wandeling in het domein

  Je kan op eigen houtje de lusvormige wandeling van 7,4 km volgen.
  KAARTJE HIER DOWNLOADEN

 • geel van de paardenbloemen en scherpe boterbloem, al zijn er ook die wit en lila kleuren van de pinksterbloemen en het fluitenkruid. In het najaar bepalen vooral schermbloemigen zoals gewone engelwortel, gewone bereklauw en wilde peen het beeld. De steenuil komt nog voor en huist in de holten van oude knotbomen.